img
■ WHAT A MAN WANTS TO BE ■
Fashion
Watch & Accessory
Earth-Saving Timepieces
ECO WATCH เรือนเวลารักษ์โลก
The green movement—centered on reducing energy consumption and saving the environment—has now become a global phenomenon; it has implications for every living being on this planet. Everything from real estates and automobiles to household appliances uses being green as a selling point. Power-saving and environmentally friendly have become the two most common adjectives in advertising, proving a point that consumers consider being green one of the main factors when they buy something. Let’s see which watchmakers are on-board with this trend.
 
การรณรงค์ด้านลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นวาระสำคัญแห่งโลกใบนี้ที่มนุษยชาติจะต้องตระหนักรู้ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้คนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ จะเห็นว่าบรรดาสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในปัจจุบันก็มักจะหยิบเอาประเด็นนี้มาเป็นจุดขายมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่อาคาร ที่พักอาศัย และยานพาหนะ ก็ยังต้องหันมาชูเรื่องการประหยัดพลังงาน และลดการทำร้ายสิ่งแวดล้อมเป็นแคมเปญในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันได้นำเอาประเด็นนี้มาอยู่ในหัวข้อการพิจารณาแล้ว แล้วสินค้าที่เป็นนาฬิกาข้อมือล่ะ มีผู้ผลิตรายใดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บ้าง
 
นาฬิกาข้อมือประเภทกลไกควอตซ์ ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนให้วงจรทำงานนั้นมีส่วนในการทำร้ายสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างเหมือนกันเพราะสารพิษที่อยู่ในแบตเตอรี่ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงปัญหาในการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน ยิ่งธรรมชาติแห่งนาฬิกาข้อมือกลไกควอตซ์ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีราคาไม่สูงมากนัก อันทำให้มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมหาศาลด้วยแล้ว ในปีหนึ่งๆ จะมีจำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องผลิตขึ้น และต้องถูกกำจัดเป็นจำนวนมากมายเพียงใด จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้คนจะตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากถึงขนาดเลิกใส่นาฬิกาข้อมือกลไกควอตซ์ที่ใช้แบตเตอรี่ แล้วไปซื้อนาฬิกาจักรกลที่ส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่ามาใช้งานกัน
 
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของแบตเตอรี่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่แห่งประเทศญี่ปุ่น 2 ราย ได้แก่ Seiko กับ Citizen จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้แบตเตอรี่ในนาฬิกาข้อมือกลไกควอตซ์ โดยการนำพลังงานธรรมชาติมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หรือตัวเก็บประจุ ซึ่งจะส่งผลในการลดขยะอิเล็กโทรนิกส์ในรูปของแบตเตอรี่ใช้แล้วอันเป็นภาระในการกำจัดและสร้างผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมได้ โดย Seiko ได้ทำการต่อยอดพัฒนาการใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวข้อมือในลักษณะของกลไกอัตโนมัติที่ใช้การแกว่งของโรเตอร์มากักเก็บเป็นพลังงาน แต่แทนที่จะเป็นการสร้างและกักเก็บพลังงานในลักษณะของลานเหมือนกับกลไกจักรกล ก็พัฒนาให้การแกว่งของโรเตอร์เป็นการสร้างพลังงานร่วมกับชุดวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประจุพลังงานไฟฟ้าไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าแทน โดยเรียกกลไกนี้ว่า กลไกแบบ Kinetic (คิเนติก) นอกจากนี้ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคโดยการพัฒนากลไกที่ใช้แสงสว่างไปแปลงเป็นประจุไฟฟ้า เก็บไว้ในแบตเตอรี่แบบชาร์จเพื่อเป็นพลังงานในการทำงานด้วยโดยเรียกกลไกควอตซ์พลังงานแสงของตนว่า Solar ขณะที่ทาง Citizen ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการแปลงแสงสว่างมาเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนกลไกควอตซ์ของตนด้วยเช่นกัน โดยใช้ชื่อว่ากลไก Eco-Drive
 
เมื่อเอ่ยถึงนาฬิกาพลังงานแสงแล้ว หลายท่านอาจนึกไปถึงนาฬิกาดิจิตอลพลังงานแสงในยุคก่อนๆ หรือเครื่องคิดเลขพลังงานแสงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะมีแผงโซล่าร์เซลล์รับแสงติดตั้งอยู่ให้เห็นกันชัดๆ อันเป็นการขัดสายตาในด้านความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วนาฬิกาพลังงานแสงในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นของ Seiko หรือ Citizen จะไม่มีการเปิดแผงโซล่าร์เซลล์รับแสงให้เห็นกันชัดๆ อีกแล้ว ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและลักษณะของการออกแบบหน้าปัดที่แนบเนียนจนแทบมองไม่เห็นความเป็นแผงโซล่าร์เซลล์หรือช่องที่ให้แสงผ่านไปยังแผงโซล่าร์เซลล์ด้านใน ดังนั้นจึงมีรูปลักษณ์ที่แทบจะไม่แตกต่างจากนาฬิกาทั่วไปแต่อย่างใด
 
อีกประเด็นหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะเข้าใจกันไปเองก็คือ หากไม่ได้นำมาสวมใส่หรือชาร์จแสงบ่อยๆ แล้ว นาฬิกาประเภทนี้จะหยุดเดินและเสียเวลามาชาร์จและตั้งเวลากันใหม่ เรื่องนี้คงต้องทำความเข้าใจกันใหม่เพราะทั้ง 2 แบรนด์ได้พัฒนาให้กลไกควอตซ์พลังงานแสงของตนสามารถเก็บประจุไฟ เพื่อรักษาการเดินของนาฬิกาเอาไว้ได้เป็นเวลานานหลายเดือนเลยทีเดียวแม้จะไม่ได้นำมาชาร์จแสงก็ตาม ส่วนกลไกคิเนติกในนาฬิการุ่นใหม่ๆ นั้น ทาง Seiko ก็พัฒนาให้มีระบบประหยัดพลังงานและระบบออโต้รีเลย์ โดยนาฬิกาจะหยุดเดินเมื่อไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลานาน แต่จะมีหน่วยความจำทำงานอยู่และพร้อมจะสั่งการให้นาฬิกากลับมาทำงานในเวลาปัจจุบันได้ทันทีเมื่อหยิบนาฬิกาขึ้นมาใช้งาน จึงทำให้มีประจุไฟเพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงให้วงจรรักษาเวลายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลาหลายเดือนเช่นกัน แม้ไม่ได้สวมใส่เลยก็ตาม
 
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและอยากมีส่วนช่วยในการลดการกำเนิดสารพิษในลักษณะของแบตเตอรี่ นี่คือโอกาสของคุณครับ เพียงแค่ซื้อหานาฬิกาประเภทนี้มาสวมใส่แทนนาฬิกาควอตซ์พลังงานแบตเตอรี่แบบปกติเท่านั้น ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นภาระอะไรกันมากนัก เพราะนาฬิกาลักษณะนี้ก็มีราคาที่แทบไม่ได้แตกต่างจากนาฬิกากลไกควอตซ์ทั่วไปเลย อาจสูงกว่าบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือไม่ก็ลองหันมาพิจารณานาฬิกากลไกจักรกลไม่ว่าจะเป็นกลไกแบบออโตเมติกขึ้นลานอัตโนมัติหรือกลไกไขลานดู ซึ่งทั้ง Seiko และCitizen ตลอดจนอีกหลายแบรนด์ทั้งของญี่ปุ่นและยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกัน ก็มีรุ่นที่ราคาที่ไม่สูงมากจนเรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างจากนาฬิกาควอตซ์ให้เลือกเป็นเจ้าของกันด้วยเช่นกัน (ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกากลไกอัตโนมัติของ Orient แห่งประเทศญี่ปุ่น นาฬิกากลไกอัตโนมัติของ Tissot จากสวิตเซอร์แลนด์ และนาฬิกากลไกไขลานหรือกลไกอัตโนมัติของแบรนด์อเมริกันอย่าง Ingersoll เป็นต้น)
 
สำหรับภาพประกอบที่นำมาให้ชมกันนี้จะเป็นนาฬิการุ่นล่าสุดปี 2014 ของนาฬิการะบบคิเนติกจาก Seiko และนาฬิกาพลังงานแสงจากSeiko และ Citizen ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรูปลักษณ์ที่สวยงามและสามารถที่จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ในลักษณะเดียวกับนาฬิการะบบปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่นโครโนกราฟจับเวลา ฟังก์ชั่นปฏิทินที่ไม่ต้องปรับตั้ง อีกทั้งในแบบกลไกพลังงานแสงนั้นยังสามารถเพิ่มเติมระบบการรับสัญญาณเวลาจากระบบดาวเทียม GPS เข้ามาได้ด้วย ซึ่งจะทำให้นาฬิกาสามารถแสดงเวลาได้อย่างแม่นยำที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ มาเป็นหน่วยเล็กๆ ในการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนาฬิกาข้อมือเรือนใหม่กันเถอะครับ
 
SEIKO Prospex Kinetic GMT Diver’s นาฬิกาดำน้ำ 200 เมตร ในตัวเรือนสตีลพร้อมสายยางสวมสบายรุ่นนี้ ใช้กลไกระบบ Kinetic ที่แปรพลังงานจากการเคลื่อนไหวข้อมือไปเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการทำงาน มาพร้อมฟังก์ชั่น GMT ที่จะแสดงค่าเวลาที่สองให้ทราบด้วยเข็มสีฟ้าซึ่งจะแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
 
SEIKO Prospex Aviation Solar Chronograph นาฬิกาสปอร์ตสไตล์นักบินในตัวเรือนและสายสตีลทรงบึกบึนพร้อมระบบสเกลสไลด์รูลสำหรับคำนวณค่าต่างๆ ที่ใช้ในการบิน ซึ่งมีขุมพลังเป็นกลไกควอตซ์พร้อมฟังก์ชั่นโครโนกราฟที่ใช้แสงสว่างในการสร้างพลังงาน
 
SEIKO Astron GPS Solar Chronograph นาฬิกาสปอร์ตขอบตัวเรือนเซรามิกเรือนงามที่ล้ำหน้าด้วยกลไกควอตซ์โครโนกราฟพลังงานแสงซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีการรับสัญญาณเวลาจากระบบดาวเทียม GPS อันรวมไปถึงการแสดงค่าวันที่ที่จะถูกปรับตั้งตามสัญญาณเวลาไปพร้อมกัน ในภาพเป็นรุ่นตัวเรือนและสายวัสดุไทเทเนี่ยมน้ำหนักเบาเคลือบสีดำ
 
Citizen Eco-Drive Satellite Wave F100 นาฬิกาสปอร์ตกึ่งเดรสเรือนหรูในวัสดุตัวเรือนและสายไทเทเนี่ยมรุ่นนี้ ใช้กลไกระบบ Eco-Driveพลังงานแสง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการรับสัญญาณเวลาจากระบบดาวเทียม GPS ซึ่งรวมไปถึงการแสดงค่าวันกับวันที่ที่จะแสดงอย่างถูกต้องแม่นยำไปพร้อมกับค่าเวลา ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานด้วยการมอบมาตรแสดงกำลังสำรองมาให้บนหน้าปัดเป็นการตอบโจทย์เพื่อมิให้ต้องคอยกังวลเรื่องนาฬิกาหยุดเดิน
Update : Tuesday, 06 January 2015 11:53